serwis
e-ISBN

e-isbn.pl

Nowy elektroniczny serwis nadawania numerów ISBN

Biblioteka Narodowa uruchamia serwis e-ISBN służący do błyskawicznego nadawania i zarządzania numerami ISBN oraz powiązanymi z nimi danymi.

Jest to pierwsza w Polsce e-usługa publiczna skierowana do branży wydawniczej.

Błyskawiczna,
samodzielna rejestracja

Już 24 godziny od poprawnego wypełnienia formularza online wydawca otrzymuje pulę numerów ISBN. Bez wysyłania pocztą formularzy papierowych, bez instalowania dodatkowego oprogramowania, w kilku prostych krokach uzyskuje dostęp do nowoczesnego internetowego narzędzia do zarządzania informacją o własnej produkcji wydawniczej.

isbn

Wygoda dla wszystkich
Od self-publisherów
po wielkich wydawców

1

Serwis przygotowany został z myślą o wszystkich podmiotach wydawniczych: nowych wydawcach, dopiero zaczynających działalność na rynku książki…

oraz

2

… doświadczonych wielkich oficynach wydawniczych posiadających nawet 100.000 identyfikatorów ISBN i kilka redakcji nadających je równocześnie.

Proste wnoszenie do serwisu
posiadanej puli numerów

Wystarczy, podać informację jakie numery ISBN w starej puli są jeszcze wolne, by w pełni korzystać ze wszystkich funkcji nowego serwisu.

Szybkie pobieranie nowej
puli numerów

To wydawca, gdy jego pula numerów zostanie wyczerpana, pobiera dla siebie potrzebną liczbę numerów. Bez podań, podpisów i pieczątek.

Najprawdopodobniej najnowocześniejsza aplikacja ISBN na świecie

Serwis e-ISBN, oparty na specyfikacji formatu ONIX 3.0, ma na celu ułatwienie przepływu metadanych na rynku książki i podniesienie jakości informacji w obiegu publicznym.

ONIX 3.0

Międzynarodowy otwarty standard opisu publikacji w formacie XML rozwijany przez konsorcjum EDItEUR

Wygodne zarządzanie opisami
i publikowanie metadanych
w bazie e-ISBN

Największą nowością jest możliwość tworzenia i udostępniania wzorcowych opisów publikacji. Wydawca otrzymuje nowoczesne narzędzie do publikowania swoich metadanych w sieci, z pełną kontrolą nad ich szczegółowością, poprawnością i terminem dostępności.

Podanie podstawowej informacji o publikacji (autor, tytuł, numer i data wydania) zajmie wydawcy mniej niż minutę.

Największa na świecie
kartoteka nazw i osób

W celu jednoznacznej identyfikacji autorów i instytucji serwis podpowiada ich właściwe nazwy z bazy danych VIAF, zawierającej obecnie ponad 45 mln rekordów z całego świata. Dzięki temu do rekordu dopisujemy również numery ISNI (Międzynarodowy Znormalizowany Identyfikator Nazwy)

VIAF

Międzynarodowa Wirtualna Kartoteka Haseł Wzorcowych (VIAF) to baza danych wzorcowych tworzona przez 35 najważniejszych agencji bibliograficznych świata m.in. Bibliotekę Kongresu, Bibliotekę Narodową Francji, ISNI i Bibliotekę Narodową w Warszawie.

Wiarygodna informacja
od wydawcy: wszystkie formy
produktu

Wydawca może poświęcić więcej czasu na podanie szczegółowych metadanych, które trafią do odbiorców serwisu e-ISBN. Uzupełniając dane możliwie szczegółowo zyskuje on pewność, że jego publikacje będą zawsze bezbłędnie opisywane.

Serwis e-ISBN może stać się stabilnym źródłem danych dla dystrybutorów, firm księgarskich i księgarń internetowych, oferując bogate informacje marketingowe, takie jak okładka publikacji, jej sugerowana cena, spis treści, biogram autora czy recenzje. W ten sposób również czytelnicy i bibliotekarze uzyskają dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji o nowościach i zapowiedziach wydawniczych.

Pełna kontrola nad danymi

Tylko wydawca — właściciel konta i jedyny dysponent informacji — ma dostęp do danych zanim podejmie decyzję o ich upublicznieniu. Wszystkie informacje gromadzone w serwisie są szyfrowane i przechowywane w bezpiecznym środowisku sieciowym. Przetwarzanie i archiwizacja danych odbywa się na fizycznych serwerach Biblioteki Narodowej.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<ONIXMessage release="3.0">
<Header release="3.0">
<Sender>
<SenderName>Biblioteka Narodowa</SenderName>
<ContactName>Ewa Kowalska-Smith</ContactName>
<EmailAddress>ewa.smith@bn.org.pl</EmailAddress>
</Sender>
<SentDateTime>20141017T1621+0200</SentDateTime>
<MessageNote>Opis wygenerowany przez wydawcę z serwisu e-ISBN</MessageNote>
<DefaultLanguageOfText>pol</DefaultLanguageOfText>
</Header>
<Product>
<RecordReference>pl-eisbn-1409301</RecordReference>
<NotificationType>03</NotificationType>
<RecordSourceType>01</RecordSourceType>
<RecordSourceName>Biblioteka Narodowa</RecordSourceName>
<ProductIdentifier>
<ProductIDType>15</ProductIDType>
<IDValue>9788370098247</IDValue>
</ProductIdentifier>
<DescriptiveDetail>
<ProductComposition>00</ProductComposition>
<ProductForm>BB</ProductForm>
<ProductFormDetail>B501</ProductFormDetail>
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>04</ProductFormFeatureType>
<ProductFormFeatureValue>12</ProductFormFeatureValue>
</ProductFormFeature>
<ProductFormDescription>Wydanie specjalne z okazji urodzin autora</ProductFormDescription>
<PrimaryContentType>10</PrimaryContentType>
<TitleDetail>
<TitleType>01</TitleType>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
<TitleText>Dzieje europejskiej filozofii klasycznej</TitleText>
</TitleElement>
</TitleDetail>
<Contributor>
<ContributorRole>A01</ContributorRole>
<NameIdentifier>
<NameIDType>16</NameIDType>
<IDValue>0000000081404007</IDValue>
</NameIdentifier>
<PersonNameInverted>Swieżawski, Stefan</PersonNameInverted>
<ContributorDate>
<ContributorDateRole>50</ContributorDateRole>
<Date>1907</Date>
</ContributorDate>
<ContributorDate>
<ContributorDateRole>51</ContributorDateRole>
<Date>2004</Date>
</ContributorDate>
</Contributor>
<EditionType>SPE</EditionType>
<EditionNumber>1</EditionNumber>
<Language>
<LanguageRole>01</LanguageRole>
<LanguageCode>pol</LanguageCode>
</Language>
<Subject>
<SubjectSchemeIdentifier>A3</SubjectSchemeIdentifier>
<SubjectCode>01</SubjectCode>
</Subject>
</DescriptiveDetail>
<PublishingDetail>
<Imprint>
<ImprintName>Biblioteka Narodowa</ImprintName>
</Imprint>
<Publisher>
<PublishingRole>06</PublishingRole>
<PublisherName>Ministerstwo</PublisherName>
</Publisher>
<Publisher>
<PublishingRole>01</PublishingRole>
<PublisherName>Biblioteka Narodowa</PublisherName>
</Publisher>
<CityOfPublication>Warszawa</CityOfPublication>
<CountryOfPublication>PL</CountryOfPublication>
<PublishingDate>
<PublishingDateRole>09</PublishingDateRole>
<Date>20141015</Date>
</PublishingDate>
<PublishingDate>
<PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
<Date>20150212</Date>
</PublishingDate>
</PublishingDetail>
<RelatedMaterial>
<RelatedProduct>
<ProductRelationCode>06</ProductRelationCode>
<ProductIdentifier>
<ProductIDType>03</ProductIDType>
<IDValue>9788370098858</IDValue>
</ProductIdentifier>
<ProductIdentifier>
<ProductIDType>15</ProductIDType>
<IDValue>9788370098858</IDValue>
</ProductIdentifier>
<ProductForm>BC</ProductForm>
</RelatedProduct>
</RelatedMaterial>
<ProductSupply>
<MarketPublishingDetail>
<MarketPublishingStatus>00</MarketPublishingStatus>
<InitialPrintRun>5000</InitialPrintRun>
<ReprintDetail>1000</ReprintDetail>
<ReprintDetail/>
</MarketPublishingDetail>
<SupplyDetail>
<Supplier>
<SupplierRole>00</SupplierRole>
<SupplierIdentifier>
<SupplierIDType>23</SupplierIDType>
<IDValue>526-16-67-036</IDValue>
</SupplierIdentifier>
<SupplierName>Hurtownia Książek S.A.</SupplierName>
<TelephoneNumber>+48229999999</TelephoneNumber>
<TelephoneNumber>+48221111111</TelephoneNumber>
<FaxNumber>+48223333333</FaxNumber>
<EmailNumber>mail@mail.com</EmailNumber>
<Website>
<WebsiteLink>www.hurtownia-ksiazek.pl</WebsiteLink>
</Website>
</Supplier>
<ProductAvailability>99</ProductAvailability>
<UnpricedItemType>04</UnpricedItemType>
</SupplyDetail>
</ProductSupply>
</Product>
</ONIXMessage>

Najnowsze standardy
wymiany metadanych

Zaletą serwisu e-ISBN jest udostępnianie danych w modelu server-to-server i tym samym zminimalizowanie czasu poświęcanego na wypełnianie formatek oraz znaczne ograniczenie liczby błędów.

Po raz pierwszy Polski wydawca będzie mógł wykorzystać w pełni potencjał najnowszych światowych standardów ISO jak ISTC, DOI czy ISNI.

Błyskawiczna rejestracja Łatwe pobieranienumerów Wygodne zarządzaniemetadanymi Generator kodówkreskowych Generator kodów QR Synchronizacjaz bazami danych Elastyczne opisyw ONIX 3.0 Zapowiedziwydawnicze Data wydania ISBN dla publikacji ISBN dla kolekcji ISBN dla zestawów

Wszystko czego potrzebuję
w jednym serwisie

przejdź do serwisu e-isbn.pl